» Curs BG

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБИКНОВЕНА ЗИМНА ПШЕНИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД В ЮЖНА ДОБРУДЖА

Ландшафтни особености на Южна Добруджа

Добруджа е географска област, заемаща най-североизточната част на Балканския полуостров. На север е ограничена от река Дунав и нейната делта, на изток от Черно море, на юг достига до Лудогорието и устието на река Батова. Територията и условно може да се раздели на Северна Добруджа, която е част от Румъния и Южна Добруджа, която принадлежи на България. Четене на PDF.