» информация за проекта

Цели на проекта

Съвместно разработване на Система за взимане на решения относно рисковете на земеделското производство, създадена в средата на ГИС (Географска Информационна Система).

Съвместно създаване на Система от методи за интервенция и средства за контрол на рисковете в земеделското производство.

Съвместно реализиране и разпространение на Интегрираната система за прецизно и устойчиво управление на рисковете в земеделското производство.

Дейности по проекта

Изследване с цел разработване на Система за взимане на решения за прецизно и устойчиво управление на рисковете в земеделското производство.

Изследване с цел конструиране на Система за интервенции, базирана на най-подходящите средства и методи за контрол на рисковете на земеделското производство, характерни за района на Добруджа.

Създаване на AgRiMaNet, мрежа от фермери и професионалисти, ангажирани с управлението на рисковете за земеделското производство.

База данни и интернет портал за комуникация и популяризиране. Обучение на фермери, обработка и маркетинг. Трансфер на технологии и ноу-хау.  Конференции, работни срещи, информация, публичност.

Резултати от проекта

Изследвания, информационна система за взимане на решения, мрежа, интернет-портал, електронна програма за обучение, практическа програма за обучение, две AgRiMaNet лаборатории и два информационни центъра, образователна видео програма, рекламни материали

Целеви групи

Фермери, Специалисти от местната и децентрализираната публична администрация, колежани и учители от професионалните гимназии по земеделие