» Информационен Център

Румъния
ОCПA Констанца, Ул. Revolutiei, He. 17-19
Тел.: 0040/241617043
E-mail: nicolaescumary@yahoo.com

България
с.Лозенец, област Добрич, 4
За контакти: E-mail: naz_d@abv.bg,
Тел.: 0899/ 862 870 ; 0899/ 862 918